contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

21 Konkoly-Thege Miklós út
Bp, Budapest, 1121
Magyarország

theater SOFT.jpg

WE MAKE SOFTLIGHT

A Ballon Lamp Hungary tulajdonosai és munkatársai elkötelezettek a korszerű technológiai fejlesztések és azok megvalósítása mellett. A kitűzött cél, egy mindenki számára elérhető, de egyben a legkorszerűbb technológiát és megoldásokat alkalmazó "puha fényű" térmegvilágító rendszer kifejlesztése volt. Saját fejlesztésben és kivitelezésben sikerült megalkotnunk több olyan korszerű világítótestet, amelyek alkalmazása új lehetőségeket teremt, az alkalmi térmegvilágításban.

A Ballon Lamp modellek kiválóan használhatók szabadtéren, vagy nagyobb zárt terekben tartott rendezvények, sportesemények, képrögzítések illetve munkaterületek, kárhelyek alkalmi megvilágítására. A Ballon Lamp Manufacture munkatársai, komplex szolgáltatásként vállalják az ügyfelek igényeinek megfelelő világítóberendezések tervezését, fejlesztését, gyártását. Továbbá igény szerint bérbeadásukat, összeszerelésüket és üzemeltetésüket. Részletes információért keressen minket a feltüntetett elérhetőségeken.


A fény az emberi szem számára érzékelhető elektromágneses sugárzás. amely a szemben fényérzetet kelt, és ez által látható.
Alapmeghatározásai
 *elektromágneses hullám
 *frekvenciája meghatározható
 *energia (energia által keletkezik és megszűnésekor energiává alakul)
A sugárzást csoportosíthatjuk a frekvencia (hullámhossz) és a láthatóság alapján.
A frekvencia alapján a következő sugárzásokat különböztetjük meg:
 *Monokromatikus sugárzás, amelyet egyetlenegy frekvencia jellemez, vagy amelynek olyan kicsi a frekvencia-, ill. a hullámhossz-tartománya (sávja), hogy egyetlenegy frekvenciával jellemezhető.
*Összetett sugárzás az, ha a sugárzás egyidejűleg több hullámhosszon történik.
A láthatóság alapján a következő sugárzásokat különböztetjük meg:
Láthatatlan sugárzás az olyan elektromágneses sugárzás, amely közvetlenül nem képes látásérzetet kelteni, ilyen sugárzás
*az infravörös sugárzás, amely 1mm-nél kisebb hullámhosszúságú monokromatikus sugarakból tevődik össze (a látható sugárzásénál nagyobb a hullámhossza);
*az ultraibolya sugárzás, amelynek hullámhossza kb. 1 - 400 nm (a látható sugárzásénál kisebb a hullámhossza).
Látható sugárzás az olyan elektromágneses sugárzás, amely közvetlenül képes látásérzetet kelteni.
Csak azon elektromágneses sugárzások keltenek a szemben fényérzetet, melyek hullámhossza a 380 nm és 780 nm közé esik. A tartomány frekvenciahatárai: 750 ezer GHz – 375 ezer GHz.
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a látható fény szemünk számára az infravörös tartománytól az ultravioláig tart.

A fény a látható sugárzás érzékelés szerinti megfelelője. A szem által érzékelt, feldolgozott, vagy a szem szerint súlyozott elektromágneses hullámzás.
(A sugárzott energia elemi részecskéje (kvantuma) a foton, amely a h Plank-állandó és az elektromágneses sugárzás f frekvenciájának szorzata.)


Visible light (commonly referred to simply as light) is electromagnetic radiation that is visible to the human eye, and is responsible for the sense of sight. Visible light is usually defined as having a wavelength in the range of 400 nanometers (nm), or 400×10−9 m, to 700 nanometres – between the infrared, with longer wavelengths and the ultraviolet, with shorter wavelengths.

The lumen (symbol: lm) is the SI derived unit of luminous flux, a measure of the total "amount" of visible light emitted by a source. Luminous flux differs from power (radiant flux) in that luminous flux measurements reflect the varying sensitivity of the human eye to different wavelengths of light, while radiant flux measurements indicate the total power of all electromagnetic waves emitted, independent of the eye's ability to perceive it. A lux is one lumen per square meter.

The lumen is defined in relation to the candel as.

1 lm = 1 cd·sr

sugar.jpg